Karma Kennismaking, Het Begint allemaal bij Jezelf - Spiru (2024)

Blog overzicht

DoorLisette 21 oktober 2019

Lezen werkt meditatief, ontspan 6 minuten met dit artikel.

2343 x 160782

Karma is de Wet van Actie en Reactie. Hier vind je een Korte Kennismaking met dit Verschijnsel en daarbij Tips voor het Creëren van Positieve Energie voor jezelf en anderen!

Karma Kennismaking, Het Begint allemaal bij Jezelf - Spiru (1)

Karma is een begrip dat we vast allemaal eens gebruikt hebben. Maar bestaat Karma echt en wat is Karma precies? Het betekent zoiets als what goes around comes around, oftewel: alles wat je doet, komt weer terug bij jezelf. Toch is het niet zo simpel als goede en slechte daden wat vervolgens goed of slecht karma schenkt. Het leuke is namelijk dat het volledig aan jezelf ligt of de energie die je terugkrijgt positief of negatief is. Lees in deze blog over de Karma Betekenis, wat het inhoudt en hoe je bekoorlijke Karma kan creëren!

Karma Kennismaking, Het Begint allemaal bij Jezelf - Spiru (2)

Wat betekent Karma?

De betekenis van Karma wordt het meest omschreven als ‘handeling’, ‘actie’ of ‘daad’. Deze letterlijke vertaling komt uit het Sanskriet, wat een veel terugkomende taal is in de heilige scripts van het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Deze vertaling maakt het idee van karma nog niet compleet. Zie je wel wat er mist?

 • Gebedsvlaggen Tibetaans Middel 3.8888888888889 van 5 (9) €2,99
 • Handgemaakt Wierook Tibetaans Koker – Meditatie (20 stuks) €5,99

Karma Kennismaking, Het Begint allemaal bij Jezelf - Spiru (7)

Betekenis Karma en Vipaka: Actie en Reactie

In principe wijst de term Karma alleen naar de daden van een persoon. Dit kunnen handelingen zijn, maar ook gedachten of uitspraken. De reactie wordt Vipaka genoemd en staat voor de gevolgen van die actie. Wanneer je bijvoorbeeld iemand een compliment geeft – actie – kan het zijn dat die persoon gaat lachen – gevolg. Karma en Vipaka zijn net als het Chinese teken Yin Yang, de een komt nooit zonder de ander!

Karma Kennismaking, Het Begint allemaal bij Jezelf - Spiru (8)

Daarom heeft de Wet van Karma ook Uitzonderingen

De wet van oorzaak en gevolg wordt ook wel Kamma genoemd en staat eigenlijk voor die onafscheidelijke combinatie van Karma en Vipaka. Het principe is simpel; alles wat voortkomt uit een handeling, heeft ook een impact. Maar nu gaan we een stapje verder, want als de actie positief is zou dit – volgens dit principe – ook een positief effect hebben. Geef je iemand expres een duw – wat niet heel netjes is – dan zou dit dus ook negatieve gevolgen hebben. Wat is dan de uitzondering op de regel? Nou, alles wat we doen, denken en spreken heeft volgens Kamma een bepaald doel. Stoot je iemand aan, maar was dit niet je intentie, no bad karma for you! ‘Karma is een bitch’ geldt dus alleen voor degenen met slechte intenties 😉

Karma Kennismaking, Het Begint allemaal bij Jezelf - Spiru (9)

Karma Voorbeelden voor Goede Intenties

Het idee van Karma kan best intimiderend zijn, als je nagaat dat al je daden gevolgen kunnen hebben. Maar je hebt het zelf in de hand, want zijn je intenties goed, dan hoef je je dus geen zorgen te maken! Daarentegen heeft iedereen zo nu en dan een slechte dag. Dan ben je misschien niet zo lief voor jezelf of voor een ander. Gelukkig zijn er verschillende manieren waarop je goede karma kan creëren. Of beter gezegd, je focussen op het positieve! Hieronder vind je vijf manieren om dit onder de knie te krijgen.

 1. Heb oprecht spijt van kwade bedoelingen en voorkom herhaling van hetzelfde.
 2. Zorg goed voor jezelf, zodat je ook goed voor een ander kunt zorgen.
 3. Wees vriendelijk en respectvol.
 4. Help waar het kan. Een klein gebaar kan grote gevolgen hebben 🙂
 5. Zoek de rust in jezelf door meditatie, het opnoemen van mantra’s of maken van mandala’s zoals Boeddhistische monniken dat doen.

Zo zijn er nog vele andere opties voor het opbouwen van goede karma. Want wat betekent karma nu; een goede daad is niet alleen goed voor een ander, maar ook voor jezelf! Take that, Karma 😉

Bekijk al onze Meditatie Producten

Boeddhisme Karma: Heeft Boeddha deze wet gecreëerd?

In het Boeddhisme is er niemand die beloont of straft. Boeddha heeft net zo min de wet van Karma uitgevonden als Newton de zwaartekracht uitvond. Wel beschreef Boeddha het proces van oorzaak en gevolg dat binnen het bewustzijn plaatsvindt. Hiermee liet hij zien hoe we het beste kunnen handelen binnen de wet van oorzaak en gevolg om gewenst geluk te bereiken en problemen te vermijden.

Helpt Karma Spiritueel Ontwaken?

Karma heeft niets te maken met een geschreven lotsbestemming. Vanuit deze wet zou je zelf verantwoordelijk zijn voor fijne en vervelende ervaringen. Het is een natuurlijke universele wet die voortkomt uit jouw eigen acties en jou eventueel de mogelijkheid kan geven om spiritueel te groeien. Jij creëert het en je zou het ook weer kunnen veranderen. Sommige mensen geloven dat niet alles wat je overkomt te maken heeft met Karma. Sommige ervaringen zouden je de mogelijkheid kunnen geven om te groeien op spiritueel niveau. Stel je voor: een drugsverslaafde man veroorzaakt een auto-ongeluk waarbij de andere bestuurder overlijdt. Zelf verliest hij een van zijn benen en ziet hij zijn bijna-doodervaring als een tweede kans. Hij begon spiritueel te ontwaken en besloot de rest van zijn leven te wijden aan het helpen van herstellende drugsverslaafden.

 • Authentiek Tibetaans
 • Gebedsvlaggetjes
 • Tibetaanse Sieraden
 • Mala's
 • Boeddha Beelden
 • Spiritualiteit
 • Spirituele Beelden
 • Altaar

Karma Astrologie en Maansknopen

Astrologie zou je kunnen helpen bij het begrijpen van vorige levens. Hierbij wordt er gekeken naar het ‘karmapunt’ of ‘noordelijke maansknoop’. Dit punt geeft aan welke richting je in dit leven op mag. De zuidelijke maansknoop zou aangeven waar je vandaan komt. Deze twee staan altijd lijnrecht tegenover elkaar. Heb jij je zuidelijke maansknoop in Ram, dan staat jouw noordelijke maansknoop in Weegschaal. Als je dit karmapunt hebt, moet je bijvoorbeeld leren om eerst tot tien te tellen voordat je een besluit neemt. Ook zou je een vurig temperament kunnen hebben en moeten leren luisteren naar het advies van anderen, zonder jezelf aan de kant te zetten.

Meer Positieve Energie in je Leven Brengen

Er zijn nog veel meer methoden om positieve energie in je leven te brengen. Begin bij jezelf door bijvoorbeeld een Guasha Massage te proberen of meld je aan voor een Reiki sessie. Positiviteit in huis is ook belangrijk en kun je stimuleren door een Gouden Driehoek Leggen. Of lees 10 tips voor een Feng Shui Woonkamer. Maar een beetje geluk op zijn tijd is ook niet verkeerd, kijk dan eens wat Gelukspoppetjes of een Klavertje Vier voor je kan betekenen!

Eindeloos veel inspiratie dus! Hoe zorg jij voor goede karma in je leven?

 • Gebedsvlaggen Tibetaans Middel 3.8888888888889 van 5 (9) €2,99
 • Handgemaakt Wierook Tibetaans Koker – Meditatie (20 stuks) €5,99

Laatste aanpassing op 21 maart, 2021 1:25 pm

Lisette

Reageer

Karma Kennismaking, Het Begint allemaal bij Jezelf - Spiru (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated:

Views: 6244

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.